Trang chủ Trang Thanh tra Tỉnh Tin tức

Đề cương báo cáo việc thực hiện kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :28/06/2017 8:27:54 SA)

(laichau.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Để tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo về công tác giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013, Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 28/7/2017 theo đề cương được đăng tải dưới đây:

Đề cương báo cáo việc thực hiện kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu

Tin liên quan

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/06/2018 10:33:14 SA)

Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 19/6/2017 (04/06/2018 1:49:40 CH)

Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu(04/06/2018 1:44:31 CH)

Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 1:35:13 CH)

Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 2:08:56 CH)

Tin mới nhất

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/06/2018 10:33:14 SA)

Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 19/6/2017 (04/06/2018 1:49:40 CH)

Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu(04/06/2018 1:44:31 CH)

Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 1:35:13 CH)

Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu (04/06/2018 2:08:56 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này