Trang chủ Tin tức Ky niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu sau 10 năm chia tách
(Ngày đăng :11/11/2015 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn)

Cách đây 70 năm, ngày 23/11/1945 đã đánh dấu sự ra đời và trở thành Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64/SLCT thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của hệ thống Thanh tra Nhà nước ngày nay. Trong suốt 70 năm xây dựng, trưởng thành, với sự thăng trầm của lịch sử dân tộc và trải qua nhiều lần đổi tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt (1945-1948), Ban Thanh tra Chính phủ (1949-1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955-1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1961-1983), Ủy ban Thanh tra Nhà nước (1984-1989), Thanh tra Nhà nước (1990-2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2004 đến nay), nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc, ngành Thanh tra đã quyết tâm nỗ lực đoàn kết, không ngừng phát triển và đổi mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của mình trong mỗi giai đoạn lịch sử, gắn bó chặt chẽ với từng chặng đường phát triển đi lên của cách mạng Việt Nam.

Đi cùng với sự phát triển của hệ thống thanh tra cả nước, ngày 03/6/1970, Uỷ ban hành chính tỉnh Lai Châu ký Quyết định số 19/QĐ-UB thành lập Ban Thanh tra cấp tỉnh trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 22 Quốc hội khóa XI, ngày 01/01/2004 tỉnh Lai Châu được chia tách thành tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu (mới), trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh mới chia tách thành lập, ngành Thanh tra Lai Châu cũng gặp rất nhiều khó khăn cả về lực lượng cũng như điều kiện, trang thiết bị làm việc. Khi mới chia tách, Thanh tra tỉnh chỉ có 7 công chức và người lao động của Thanh tra tỉnh Lai Châu cũ, các tổ chức thanh tra sở, ngành chưa thành lập, nhiệm vụ thanh tra ở nhiều sở, ngành mới chỉ có 1 công chức thực hiện, đặc biệt có đơn vị chưa bố trí được công chức làm công tác thanh tra. Trước tình hình đó lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là củng cố tổ chức, phấn đấu các sở, ngành chủ chốt đều có tổ chức thanh tra. Đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu đã từng bước phát triển, củng cố về tổ chức với 25 tổ chức thanh tra (Thanh tra tỉnh, 08 Thanh tra huyện, thành phố và 16 thanh tra sở, ngành), tổng số công chức và người lao động toàn ngành hiện có 158 người, trong đó Thanh tra viên chính 03 đồng chí và 75 Thanh tra viên, 81% công chức có trình độ Đại học, trên đại học. Ngoài các tổ chức thanh tra theo cấp hành chính, còn có các tổ chức thanh tra thuộc ngành dọc như: Thanh tra Công an tỉnh, Thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra Thuế; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Thanh tra cục Thống kê tỉnh.

Hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Thanh tra Việt Nam. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Thanh tra Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và định hướng của Thanh tra Chính phủ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Từ năm 2004 đến nay, toàn ngành đã triển khai thực hiện 1.331 cuộc thanh tra cuộc thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, văn hoá, giáo dục... Kết quả thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế 98,6 tỷ đồng và 24.052 m2 đất, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 60,2 tỷ đồng và 12.956 m2 đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính 34 tập thể, 138 cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra đã tổ chức triển khai các cuộc thanh tra diện rộng hoặc đột xuất do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; Dự án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên; Dự án đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; việc chấp hành pháp luật thuế; bảo hiểm xã hội; quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.... Hoạt động thanh tra đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cấp, các ngành chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật; kết quả công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thấm nhuần quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo “Lấy dân làm gốc”, ngành Thanh tra Lai Châu đã chủ động tham mưu tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo các cấp, các ngành: Đã tiếp 5.436 lượt với 9.722 người; tiếp nhận và xử lý 8.032 đơn thư các loại. Ngành Thanh tra đã tham mưu giải quyết 550 vụ khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%. Kết quả giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách và trả lại cho tổ chức, cá nhân 5,6 tỷ đồng, 5000 m2 đất. Qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền, lợi chính đáng của người dân. Trong những năm gần đây, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân diễn ra phức tạp, nhưng ngành Thanh tra đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã thường xuyên bám địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết từ khi mới phát sinh đơn, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Thanh tra tỉnh và các địa phương khi có khiếu kiện phát sinh do vậy hạn chế phát sinh đơn vượt cấp. Toàn tỉnh không có vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng: Ngành Thanh tra đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai toàn diện các giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng như: tham mưu thực hiện chương trình hành động, Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng; đôn đốc, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Đồng thời, xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng được đưa vào kế hoạch thanh tra. Thông qua hoạt động thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý hành vi sai phạm.

Trong công tác xây dựng lực lượng: các tổ chức thanh tra ngày càng được củng cố, kiện toàn; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác được nâng lên, 10 cán bộ trong ngành trưởng thành, được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo của ngành và đơn vị; hơn 10 năm qua có trên 140 lượt công chức được tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, 102 lượt công chức bổ nhiệm các ngạch thanh tra, 32 công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị,…

Với những thành tích đạt được trong các năm qua, ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thanh tra tỉnh Lai Châu và nhiều cán bộ trong ngành đã được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen. Đó là những phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của công chức và người lao động ngành Thanh tra Lai Châu.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2015), 45 năm thanh tra Lai Châu và hơn 10 năm chia tách và phát triển dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được, ngành Thanh tra Lai Châu tự hào và vinh dự bước tiếp trên chặng đường vẻ vang của mình, đồng thời luôn xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành Thanh tra ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”./.

Tin liên quan

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015) và 45 năm ngành Thanh tra Lai Châu (03/6/1970 – 03/6/2015)(17/12/2015 2:53:47 CH)

Ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu sau 10 năm chia tách(18/12/2015 9:27:12 SA)

Hội thi nấu ăn Thanh tra tỉnh Lai Châu lần thứ I(27/06/2015 9:42:42 CH)

Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu và ngành Thanh tra lần thứ IV, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra(27/06/2015 9:39:36 CH)

Giải cầu lông ngành Thanh tra Lai Châu lần thứ V chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu và ngành Thanh tra lần thứ IV hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra(27/06/2015 9:38:43 CH)

Tin mới nhất

Thông báo công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tại Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu(04/10/2018 9:13:06 SA)

Công bố Quyết định thanh tra đột xuất đối với nội dung hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động ngành Y tế(28/09/2018 10:30:02 SA)

Công bố quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(26/09/2018 3:30:43 CH)

Thông báo công khai kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thang(24/09/2018 11:11:04 SA)

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý kinh tế cửa khẩu và quản lý tài chính tại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng(21/09/2018 3:02:28 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này