Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/2017/TT-TTCP Quy định xét kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" 19 10/04/2017
2 426/QĐ-TTCP Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016 11 28/02/2017
3 03/2016/Tt-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 23 29/12/2016
4 320/2016/TT-BTC Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 25 14/12/2016
5 02/2016/TT-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 230 20/10/2016
6 01/2016/TT-TTCP Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra 35 06/10/2016
7 70/TTLT-BTC-TTCP Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng 16 06/05/2016
8 08/2015/TT-TTCP Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra 44 15/12/2015
9 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra 16 25/11/2015
10 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 58 27/03/2015
11 02/2015/TT-TTCP Thông tư quy định về trang phục của CBCC thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước 36 16/03/2015
12 01/2015/TTLT-TTCP-BNV Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng 20 16/03/2015
13 08/2014/TT-TTCP Quy định thẩm qyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 19 24/11/2014
14 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 21 31/10/2014
15 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân 22 31/10/2014
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH
Cơ quan chủ quản:             
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh

Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này