Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1583/KH-UBND về tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân

(laichau.gov.vn) Sáng ngày 27/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành (CCHC) chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện văn bản số 1156/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã xây dựng xong Đề án“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017 - 2020"

Ngày 22/5/2017, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 261/TTr-NV3 về việc triển khai sơ kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2 (2012-2016).

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính nói chung và trong xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng; khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, qua đó cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 trên tất cả các lĩnh vực, ngày 28/4/2017, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 767/KH-UBND về nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH LAI CHÂU - Giai đoạn 2
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Bà Võ Thị Thiệp - Chánh Thanh tra tỉnh
Tầng 4 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

0231.3798.929                  
thanhtra-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn thanhtra.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này